biuro@pmpolska.com.pl
dietetyk@pmpolska.com.pl

52 307 87 87

Przyczyny zgonów w Polsce

Miejsce 1. Choroba niedokrwienna serca ze swoimi następstwami tj. zawałem serca i niewydolnością serca – ok. 90 tys. zgonów rocznie
 
To zdecydowanie pierwszy zabójca powodujący porównywalną liczbę zgonów, co wszystkie nowotwory złośliwe razem wzięte. Choroba niedokrwienna serca spowodowana miażdżycą naczyń wieńcowych oraz jej powikłania w postaci zawału serca oraz niewydolności serca jeszcze długo nie ustąpią w tym rankingu miejsca innym schorzeniom. I choć umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia jest nawet o 70% wyższa niż w krajach Unii Europejskiej, to pocieszający jest fakt, że dzięki postępowi medycyny w leczeniu zawału serca oraz wprowadzeniu w Polsce systemu zapewniającego tego rodzaju chorym szybki dostęp do leczenia, umieralność z powodu zawału serca ulega stopniowemu zmniejszeniu. 
 
Miejsce 2. Udar mózgu - ok. 35 tys. zgonów rocznie
 
Co roku w Polsce odnotowuje się ponad 70 000 przypadków udaru mózgu, a wysoka śmiertelność wewnątrzszpitalna oraz wysokie współczynniki umieralności wskazują na to, że na tle krajów europejskich wciąż niedostatecznie dobrze radzimy sobie z jego leczeniem. Co grosza, nawet 70% osób, które przeżyją udar mózgu w Polsce, pozostaje niepełnosprawnych, a w efekcie stanowi on główną przyczynę niepełnosprawności osób w wieku średnim. 
 
Miejsce 3. Miażdżyca – ok. 30 tys. zgonów rocznie
 
Istnieją badania pokazujące, że proces powstawiania blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych rozpoczyna się już na etapie życia płodowego. Wiadomo, że postępujące z wiekiem schorzenie, napędzane dodatkowo przez wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów, nadciśnienie i cukrzycę powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych prowadzące do nieprawidłowego zaopatrzenia w krew życiowo ważnych narządów i organów. 
 
Miejsce 4. Rak płuca – ok. 21 tys. zgonów rocznie 
 
To najbardziej zagrażający życiu Polaków nowotwór, a Polska na tle krajów europejskich należy do czołówki pod względem liczby zachorowań. Częstość jego występowania rośnie i choć umieralność mężczyzn z powodu tego nowotworu wykazuje trend malejący, to jednak niepokojąco szybko wzrastają współczynniki umieralności wśród kobiet. Biorąc po uwagę fakt, że główną przyczyną powstania nowotworu jest narażenie na dym tytoniowy, tak wysokie miejsce tego schorzenia w klasyfikacji łatwo wytłumaczyć tym, że w Polsce pali obecnie około 30% populacji, czyli niemal 9 milionów osób.
 
Miejsce 5. Rak jelita grubego – ok. 9,7 tys. zgonów rocznie
 
To drugi najczęstszy nowotwór złośliwy w Polsce, a częstość zachorowań na tę chorobę wykazuje tendencję zwyżkową. Niestety w naszym kraju jest on wciąż wykrywany w momencie, gdy choroba jest już bardzo zaawansowana. To sprawia, że pod względem efektywności leczenia tego nowotworu znajdujemy się na szarym końcu statystyk europejskich. 
 

Skontaktuj się z Nami!

Kontakt